ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - test

 ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
1.Α. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις:
α) Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν……………………………………………………………….
β) Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας είναι …………….. και της μετατόπισης……
Β. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει:
α) Το πόσο γρήγορα αυξάνεται η μετατόπισή του.
β) Το πηλίκο του διαστήματος προς το χρόνο.
γ) Το πόσο γρήγορα κινείται το κινητό.
δ) Το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.
2. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Δικαιολογήστε την απάντησή σας στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι η πρόταση είναι λάθος.
α) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό. ( )
β) Από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να υπολογίζουμε τη μετατόπιση.( )
γ) Η επιτάχυνση και η μεταβολή της ταχύτητας δεν έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.( )
δ) Στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το μέτρο της επιτάχυνσης είναι ανάλογο με το μέτρο της ταχύτητας. ( )
Β. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α>0. Τη χρονική στιγμή t1 η επιτάχυνση αρχίζει να ελαττώνεται και τη χρονική στιγμή t2 μηδενίζεται. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε και γιατί;
α) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μετά την t1 αυξάνεται.
β) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού μετά την t1 ελαττώνεται.

3. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 108km/h. Κάποια στιγμή και σε απόσταση 120m ο οδηγός βλέπει ένα κιβώτιο στη μέση του δρόμου και φρενάρει απότομα προκαλώντας σταθερή επιβράδυνση. Αν το αυτοκίνητο σταματάει ακριβώς μπροστά στο κιβώτιο, να βρείτε:
α) το χρόνο που χρειάστηκε για να σταματήσει.
β) την επιβράδυνση του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισμα.

Βιολογία Β' Λυκείου Α' τομ Χημική Σύσταση του Κυττάρου
Περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου με απαντήσεις, απαντήσεις των ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων και διαγωνίσματα σύμφωνα με το νέο σύστημα εξετάσεων στο λύκειο, για το πρώτο κεφάλαιο βιολογίας της Β΄ τάξης.